Systémové upozornění
Hlavní informace

opri sa o mna logo

Opri sa o mňa je dobrovoľnícky program, ktorého podstatou je kamarátsky vzťah medzi dospelým dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou a dieťaťom. V rámci programu sa vyškolený/á dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu. Dvojica sa stretáva najmenej po dobu 10 mesiacov, na 2 -3 hodiny týždenne. Stretnutia prebiehajú predovšetkým mimo rodiny dieťaťa a ich náplň záleží na dohode medzi dobrovoľníkom/čkou, dieťaťom a rodičom.

Program Opri sa o mňa je učený pre deti vo veku od 6 do 16 rokov, podľa individuálnych potrieb aj mimo túto vekovú hranicu, ktoré to majú akýmkoľvek spôsobom v živote zložitejšie, než ich rovesníci. Program Opri sa o mňa vytvára priestor na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností detí so šepcifickými potrebami, posilnenie ich sebadôvery, samostatnosti, zodpovednosti, pozitívnych vzorov správania a trávenia voľného času a rozširuje motiváciu k nadväzovaniu prirodzených rovesníckych vzťahov. Rola dobrovoľníka/čky v živote dieťaťa je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly. Podmienkou pre zaradene a účasť dieťaťa v programe je súhlas rodičov alebo iných zákonných zástupcov dieťaťa.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v programe Opri sa o mňa sú mladí ľudia vo veku od 18 do cca 30 rokov.Program je v prípade záujmu otvorený aj pre starších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú do programu vyberaní/é na základe osobných pohovorov a odbornej psychologickej diagnostiky. Pred účasťou v programe prechádzajú výcvikom a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia.

Program Opri sa o mňa je slovenským variantom programu Big Brothers Big Sisters, ktorý pôvodne vznikol pred 90 rokmi v Amerike. Dnes funguje v rôznych variantoch v mnohých krajinách po celom svete. Veľkému úspechu sa napríklad teší v susedných krajinách  - v Poľsku, v Maďarsku aj v Českej republike. Tam funguje pod názvom Pět P, rozbehli ho v roku 1996 a vďaka popularite, ktorej sa teší, funguje už v 18 českých mestách.

Koordinátorkou programu je Anička Vnučáková z Centra včasnej intervencie. V prípade, že by ste sa chceli do programu zapojiť, píšte nám nám na info@ centrumdobrovolnictva.sk.

OPRI SA O MŇA je tiež súčasťou projektu "Dobrovoľníctvo pre všetkých" ktorý je podporený z ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF siva

Foto: Martin Dubovský, Archív CD, n.o.

20180511 153219 4024 D600

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube