Systémové upozornění
Hlavní informace
Rok 2014 - Srdce na dlani 2014
Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie podporili, hlavne partnerom MŠVVaŠ...
Rok 2014 - Týždeň dobrovoľníctva 2014 - fotografie z aktivít
Na fotografiách nižšie si môžete pozrieť, ako prebiehali samotné dobrovoľnícke...
Rok 2014 - Medzinárodné stretnutie partnerov projektu Volwem
Projekt Volunteering - way to employment (Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu)...
Rok 2014 - Konferencia VOLWEM 10.9.2014
"Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?" - to je názov konferencie, ktorú sme v spolupráci s Univerzitou...
Rok 2014 - Veľtrh MVO a otvorenie Týždňa dobrovoľníctva 2014
Takto sme 16.9. otvárali Týždeň dobrovoľníctva 2014 na námestí SNP v Banskej...
Rok 2014 - Stretnutie členov a členiek Centra dobrovoľníctva
Stretnutia členov a členiek Centra dobrovoľníctva sú aktivitami, ktoré realizujeme...
Rok 2014 - Supervízne stretnutia pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov/čok
V rámci projektu Služby mladým realizujeme do konca roka 5 supervíznych a sieťovacích...
Rok 2014 - Školenia Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Tohtoročné tréningy Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (realizované...
Rok 2014 - Národné stretnutie partnerov projektu Volwem
Košice, Kulturpark - Pavilón OSKAR, 18.3.2014 Pravidelné...
Rok 2014 - Výcvik Opri sa o mňa 2014
Aj tento rok sa po nábore nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok konal ich...
Rok 2014 - Deň rodiny
Rovnako ako po minulé roky, tak aj tento, sa naše Centrum dobrovoľníctva zapojilo...
Rok 2014 - Fokusové skupiny s mladými ľuďmi
V priebehu mája a júna 2014 sme zrealizovali tri fokusové skupiny, ktoré boli...
Rok 2014 - Školenie infobodov o dobrovoľníctve v BB kraji
V súvislosti s vytvorením prvej siete Infobodov o dobrovoľníctve v banskobystrickom...
 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube