Systémové upozornění
Hlavní informace

Banner FB 2

Je tomu šestnásť  rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo. V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj.

„V tomto roku sme sa rozhodli ísť do kraja a podujatie zorganizovať vo Zvolene. Veríme, že v hoteli Poľana sa nám podarilo vytvoriť neformálnu atmosféru prijatia,“ hovorí Veronika

Kosková z Centra dobrovoľníctva, koordinátorka Srdca na dlani pre Banskobystrický kraj.DSC07647

 

Zmyslom a úlohou Srdca na dlani je poďakovať, vyzdvihnúť a oceniť ľudí z celého Banskobystrického kraja, ktorých nezištné dobré skutky a inšpiratívne nápady pomáhajú druhým. Je to dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Tak isto aj v tomto roku niektoré z nominácii boli hodnotiacou komisiou posunuté do národného kola Srdce na dlani – národné ocenenie za dobrovoľníctvo, ktoré zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii.

„Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 30 nominácií. Najpočetnejšou kategóriou bolo Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity. Sme radi, že opäť k nám prišli príbehy z celého kraja a zastúpenie mali obce a miesta ako Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Revúca, Zvolen, Polomka, Lučenec, Nová Baňa, ale aj Banská Bystrica, či Lovčica Trubín z okresu Žiar nad Hronom,“  vysvetľuje Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva.

O udelení ocenenia Srdce na dlani rozhodovala hodnotiaca komisia zastúpená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  oceneným dobrovoľníkom z predchádzajúceho ročníka udeľovania ocenení Srdce na dlani (2021):

 • Ingrid Palatinusová – OZ Šanca pre Dražice - Infobod Centra dobrovoľníctva n.o.
 • Ján Lunter – bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Zuzana Heinzová PhD. - členka správnej rady Centra dobrovoľníctva n.o. a akademického senátu UMB
 • Milan Lichý – bývalý viceprimátor mesta Banská Bystrica
 • art. Eva Mazancová, ArtD.- laureátka Srdca na dlani 2021

Hodnotiaca komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 13 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Mgr. art. Ivety Bencovej. Zároveň komisia posunula do národného oceňovania 7 dobrovoľníckych príbehov.Ocenení dobrovoľníci a dobrovoľníčky Srdcom na dlani 2022:

DSC07203

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti: Viktória Mamatejová a dobrovoľníci SPOSA BB 
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou: Slávka Rovňanová
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia: Juraj Žiačik
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia: Marta Pisárová
 5. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity: Miloš Hronček
 6. Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva – Dobrovoľníctvo v rámci medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu – vedúci a učitelia
 7. Dobrovoľnícky projekt roka: Centrum humanitárnej pomoci Banská Bystrica
 8. Dobrovoľnícka rodina: rodina Lukáčová
 9. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov: Michaela Oláhová a Miriam Baranová
 10. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov: Mária Zdechovanová
 11. Koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: Dávid Lupták
 12. Dobrovoľnícka pomoc pre ľudí na úteku z Ukrajiny: Lívia Tvarožková
 13. Mimoriadne ocenenie: Miroslav Hrivňák

Srdce na dlani je pre nás tou najkrajšou akciou v roku, kedy sa na jednom mieste koncentruje veľa dobra a inšpiratívnych ľudí. Je pre nás dôležité poukazovať aj prostredníctvom príbehov na dôležitosť nezištnej pomoci, dobrých skutkov a ľudí, ktorí za nimi stoja. Je dôležité, aby sme o nich hovorili a aby sme im patrične poďakovali a ukázali, že nám nie je ľahostajné, čo pre spoločnosť robia. Práve takýto, častokrát nenápadní ľudia, vytvárajú pozitívnu atmosféru a spoločensky priaznivú klímu v spoločnosti. A za to im patrí naše poďakovanie,“  hovorí Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva

Partneri podujatia Srdce na dlani 2022 v Banskobystrickom kraji: Ministerstvo školstva SR, Univerzita Mateja Bela, IUVENTA – Inštitút mládeže, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Nadačný fond Kaulfland, Rádio Lumen, Banskobystrický samosprávny kraj

 

Štatút ocenenia Srdce na dlani 2022

Zoznam všetkých ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do roku 20219 8

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube