Systémové upozornění
Hlavní informace

V sekcii sú zverejnené odkazy na publikácie a články v oblasti dobrovoľníctva, na ktorých sa autorsky podieľali pracovníci/pracovníčky a dobrovoľníci/dobrovoľníčky Centra dobrovoľníctva. Niektoré z nich si môžete stiahnuť i v PDF formáte.

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A, MATULAYOVÁ, T., MRAČKOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L., VLAŠIČOVÁ, J., KORÓNY, S.: Dobrovoľníctvo na Slovensku výskumné reflexie . Bratislava : Iuventa, 2012. ISBN 978-80-8072-119-0

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A., MATULAYOVÁ, T., MRAČKOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L., VLAŠIČOVÁ, J.: Dobrovoľníctvo keď pomoc baví a zábava pomáha. Bratislava: ŠEVT, a.s. pre Úrad vlády SR, 2011. ISBN 978-80-8106-049-6

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.- MARČEK, E. - MRAČKOVÁ, A.: Analýza dobrovoľníctva na Slovensku . 1. vyd. Banská Bystrica :PF UMB, OZ Pedagóg, PDCS, PANET, 2009. 113 s. ISBN 978-80-8083-844-7

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol.: Tretí sektor a mimovládne organizácie . 1. vyd. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-805-8

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. - HEINZOVÁ, Z.: Volunteering and Student´s Attitudes toward the Target Groups of Social Work and Social pedagogy. In: The New Educational Review, Vol. 16, 2008, No.3-4, s. 209 - 226

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ. A.: Dobrovoľnícke aktivity a plánovanie profesijného uplatnenia študentov a študentiek. In: Acta Universitatis Matthaei Belli. Zborník vedeckovýskumných prác č. 11. Banská Bystrica : PF UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-555-2, s. 128 - 144.

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Individuálny dobrovoľnícky program „Opri sa o mňa". In: Mosty k rodine 3 - sociálna práca s rodinou (Zborník z konferencie konanej v Banskej Bystrici 1.10.2008). Banská Bystrica : SPDDD Úsmev ako dar, 2008. ISBN 978-80-969616-3-4

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Dobrovoľníctvo ako prostriedok rozvoja mladého človeka. In: ZOOM - M Zaostrené na mladých, 2008, č. 4, s. 11-14.

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.. - MRAČKOVÁ, A.: 10 let dobrovolnictví na Slovensku. In: 10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských cností. Kroměŕíž: Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA, 2008.

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Volunteering as part of formal education. In: European Volunteering Forum. Bratislava : Rada mládeže Slovenska, 2008. ISBN 978-80-969982-2-7. s. 12 - 14.
BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Values and contributions of volunteering in Civil Society. In: European Volunteering Forum. Bratislava : Rada mládeže Slovenska, 2008. ISBN 978-80-969982-2-7. s. 31 - 34.

BROZMANOVÁ GREGOROVA, A.: Dobrovoľníci pri pomoci osobám so špecifickými potrebami. In: VII. Medzinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1652-6

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Dobrovoľníctvo v prevencii sociálno-patologických javov. In: SOCIALIA 2007. Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých. Zborník z medzinárodnej konferencie 7. - 8. 11.2007. vedecký redaktor: J. Hroncová. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-595-8, s. 262-267.

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Dobrovoľníctvo ako súčasť vysokoškolskej prípravy sociálnych pracovníkov na Katedre sociálnej práce PF UMB. In: Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov. Bratislava : OZ Sociálna práca a KSP PF UK, 2007. ISBN 978-80-89185-27-6, s. 25-28

GREGOROVÁ, A. – VAVRINČÍKOVÁ, L.: Dobrovoľnícka kampaň na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v číslach. In: Dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica (zborník). Banská Bystrica: PF UMB, 2003, 13-17. ISBN 80-8055-750-0 (50%)

GREGOROVÁ, A.: Centrum dobrovoľníctva a jeho úloha pri rozvoji dobrovoľníctva. In: Dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica (zborník). Banská Bystrica: PF UMB, 2003. s. 22 - 24. ISBN 80-8055-750-0

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube