Systémové upozornění
Hlavní informace

Srdce na dlani po 2 rokoch opäť v slávnostnej atmosfére a s výnimočnými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami

Je tomu šestnásť  rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo. V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj.

„V tomto roku sme sa rozhodli ísť do kraja a podujatie zorganizovať vo Zvolene. Veríme, že v hoteli Poľana sa nám podarilo vytvoriť neformálnu atmosféru prijatia,“ hovorí Veronika Kosková z Centra dobrovoľníctva, koordinátorka Srdca na dlani pre Banskobystrický kraj.DSC07647

Zmyslom a úlohou Srdca na dlani je poďakovať, vyzdvihnúť a oceniť ľudí z celého Banskobystrického kraja, ktorých nezištné dobré skutky a inšpiratívne nápady pomáhajú druhým. Je to dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Tak isto aj v tomto roku niektoré z nominácii boli hodnotiacou komisiou posunuté do národného kola Srdce na dlani – národné ocenenie za dobrovoľníctvo, ktoré zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii.

„Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 30 nominácií. Najpočetnejšou kategóriou bolo Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity. Sme radi, že opäť k nám prišli príbehy z celého kraja a zastúpenie mali obce a miesta ako Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Revúca, Zvolen, Polomka, Lučenec, Nová Baňa, ale aj Banská Bystrica, či Lovčica Trubín z okresu Žiar nad Hronom,“ vysvetľuje Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva.

Čítať ďalej...

Poďakujte dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za ich nezištne venovaný čas nomináciou na ocenenie Srdce na dlani.

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 10. novembra 2022.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.foto4

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma už po šestnásty raz aj naše Centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v našom kraji,“ uvádza Veronika Kosková z Centra dobrovoľníctva.

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 315 platných nominácií a komisie rozdelili až 71 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani, z toho 37 platných nominácií a 13 odovzdaných ocenení  bolo v Banskobystrickom kraji.

Možnosť každoročne spoznávať výnimočné príbehy ľudí a organizácií, ktoré pozitívne formujú svoje okolie, je pre nás nielen poteším, ale najmä cťou. S veľkým rešpektom preto pristupujeme k príprave národného oceňovania, ktoré v tomto roku po prevzatí štafety po prvýkrát organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vďaka skvelej spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami,“ dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Čítať ďalej...

Týždeň dobrovoľníctva opäť prichádza aj do Banskobystrického kraja. Záujemcovia majú na výber viac ako 90 aktivít

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií otvára prihlasovanie do nového ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prinesie aj do Banskej Bystrice a okolia širokú ponuku dobrovoľníckych aktivít. Kampaň sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2022.

Kópia súboru TD2022 820x312

Celkovo sa do kampane po Slovensku dosiaľ prihlásilo približne 250 organizácií, ktoré pripravia viac ako 490 dobrovoľníckych príležitostí.

„Teší nás, že Týždeň dobrovoľníctva má už svoje stabilné miesto v kalendároch mnohých organizácií, ale aj to, že sa k nám pridávajú ďalšie, ktoré pripravili naozaj pestrú paletu dobrovoľníckych aktivít. Veríme, že myšlienka akéhosi reštartu po pandémii a počas prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine prinesú do mnohých organizácii nový závan dobrovoľníctva a dobrovoľníkov,“ uvádza Veronika Kosková, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Obyvatelia Banskobystrického kraja si už teraz môžu vybrať z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie.

„Miestne organizácie vytvorili desiatky príležitostí vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí ako i spoznať samotné organizácie a podobných ľudí, ktorí myslia popri vlastných potrebách na druhých,“ uvádza Lucia Rossová, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji.

Čítať ďalej...

"Jednodňovky ľavou zadnou" alebo ako na manažment dobrovoľníkov a dobrvoľníčok už v septembri

Ešte tento september zrealizujeme 8 hodinové školenie, na ktorom sa dozviete, ako manažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky vo vašej organizácii počas krátkych aktivít.MKDA SL vizuály 2022

Poslednýkrát v tomto roku sa stretneme na tradičnom akreditovanom školení s názvom Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít, ktorý my v Centre voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou" :). Počas 8h sa dozviete v čom tkvie tajomstvo manažmentu ľudí, ktorí sú ochotní ponúknuť svoj čas, ruky i srdce a nič za to nechcú. Pozrieme sa aj na to, kde ich získať. Aká administratíva je nevyhnutná a v neposlednom rade, ktoré z dobrovoľníckych aktivít vo vašej organizácii majú potenciál byť úspešné.

Školenie bude prebiehať interaktívnou formou, a následne prípadnými konzultáciami pre vypracovanie plánu dobrovoľníckej aktivity.

Termín vzdelávania: 27. septembra 2022 (utorok), 9:00 - 17:00
Miesto konania: 365.labb Banská Bystrica
Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred, pre vystavenie faktúry vyplňte údaje formulári.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

V Centre dobrovoľníctva sme hosťovali študentov zo Španielska

Centrum dobrovoľníctva dlhodobo spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa aj v tomto roku zapojila do programu FLY 2022- European University Program of Volunteering and Service-learning. Program ponúka cez univerzitu študentom možnosť absolvovania letných stáží v rámci viac ako 50 dobrovoľníckych a service-learningových  projektov v destináciách Európy, Latinskej Ameriky a Afriky.  

1jpg

Service learning je inovatívna vyučovacia metóda, ktorá vo svete zažíva veľký vzostup a v mnohých krajinách je bežnou súčasťou vyučovania. Je to spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek). Vzdelávanie v tejto metodike ponúka pod hlavičkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii aj Centrum dobrovoľníctva.

Ako jeden z partnerov Univerzity Mateja Bela sme u nás, v rámci programu FLY 2022, hostili 2 študentov zo Španielska – Raisu a Pedra. Okrem Centra dobrovoľníctva, prijali do svojich organizácii na 2 týždňovú stáž študentov aj Centrum komunitného organizovania, občianske združenie Creativas made a Kolečko.

„Základnom programu sú výmena a vzdelávacia skúsenosť založené na service learningových princípoch. Umožňuje získať skúsenosť s dobrovoľníctvom, učenie sa v praxi s možnosťou dať hodnotu zručnostiam, skúsenostiam a energii zapojených študentov. Každý projekt je navrhnutý tak, aby ponúkol intenzívnu skupinovú a interkultúrnu skúsenosť približujúcu k realite a kontextom, ktoré budú zažívať ako ľudia a ako budúci profesionáli a profesionálky“ hovorí Alžbeta Gregorová Brozmanová“ koordinátorka programu na UMB.

Čítať ďalej...

ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA

Štartujeme prihlasovanie do 14. ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva 

14. ročník národnej kampane sa uskutoční od 16. septembra a potrvá do 22. septembra, pričom otvorí brány stoviek dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku. Samotné organizácie môžu prihlásiť svoju aktivitu do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Týždeň dobrovoľníctva prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné. 

logo TD

Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave, Prešove a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pripravuje v poradí 14. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční po letných prázdninách, v polovici septembra. Heslom tohto ročníka je ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA. 

„Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že ľudia vedia v krízových situáciách odpovedať nezištným dobrom a zapojiť sa do pomoci druhým. Veľa ľudí si skúsilo dobrovoľníctvo prvýkrát, keď rozdávali rúška, robili nákupy, či chodili triediť materiálnu pomoc, alebo sprevádzať odídencov na úrady. Aj mnohí dobrovoľníci, ktorí mali už skúsenosť s dobrovoľníctvom z rôznych iných organizácii či podujatí, neváhali a zapojili sa, kde bolo potrebné. Pandémia a kríza na Ukrajine preverili mnohé organizácie, ktoré sa rýchlo a efektívne zmobilizovali, preskupili svoje sily a prispôsobili svoje zameranie podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Ich témy a agenda však nezmizli, len sa znásobili. Aj mnohé iné pokračovali v tých svojich. Občianske združenia napr. i naďalej doučovali deti z okraja spoločnosti, či pomáhali v zariadeniach s manuálnymi prácami v exteriéri, alebo pomáhali pri organizovaní podujatí. Sú organizácie, ktoré i naďalej potrebujú pomoc dobrovoľníkov. Sú témy, ktoré žijú dobrovoľníctvom. Odštartujte s nami ďalšiu éru dobrovoľníctva,“ uvádza Veronika Kosková, programová manažérka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Čítať ďalej...

Jednodňovky ľavou zadnou s naším školením! Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít už tradične v júny.

MKDA 06 2022
V júni sme si pre všetkých vás, ktorí pracujete s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pripravili akreditované školenie MSVVaŠ SR. V našich radoch ho voláme aj Jednodňovky ľavou zadnou :) a to práve preto, že po tomto školení už žiadne krátka aktivita či podujatie pre vás nebude problém. Školenie ponúka interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Naškolení sa dozviete:

- aká je legislatíva a aká administrácia je nevyhnutná

- ako urobiť úspešný nábor a na čo dobrovoľníkov nalákať

- ako správne motivovať

- čo robiť, aby naplánovaná aktivita bola úspešná.


Školenie sa uskutoční v priestoroch 365.labb - coworkingu na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Začíname o 9,00 hod a predbežný koniec predpokladáme okolo 17,00 hod. Občerstvenie a káva je súčasťou.

Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred

Na kurz sa treba prihlásiť tu: https://forms.gle/Mtts8b2B1LmRmz459
Uzávierka prihlášok je 11.6. 2022.

 

Poďte na Letnú školu Service learningu

LŠ SL 2022

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Dobrovoľníctvo a účasť na dobrovoľníckych aktivitách v spoločnosti prispieva k zdravým a pozitívnym vzťahom medzi jej členmi. 

Service learning dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva, je aj súčasťou Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018). Vzdelávanie ponúkame v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá realizuje aj oceňovanie škôl za service learningové projekty pod značkou Angažovaná škola

Letná škola Service learningu titlLetná škola Service learningu je akreditované vzdelávanie, zamerané na porozumenie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu + na praktické zručnosti, kroky na implementáciu service learningu vo formálnom vzdelávaní. Vzdelávanie je určené pre učiteľov a učiteľky, pedagogických a odborných zamestnancov na základných a stredných školách, ale aj pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou. 

Na Letnej škole ponúkame:

  • návod ako dobrovoľníctvo začleniť do vzdelávania (napr. do konkrétneho predmetu)
  • ako si nastaviť vzdelávacie ciele
  • ako do celého procesu zapojiť žiakov a študentov tak, aby ich to bavilo
  • ako podporiť vzdelávanie využitím metód reflexie

Vzdelávanie pozostáva z letnej časti v dňoch 22. - 24. augusta, následných konzultácií, jesenného online stretnutia a spracovania záverečného zadania - plánu implementácie service learningu vo vlastnej škole/školskom zariadení. 

Cena za vzdelávanie je 75 €, súčasťou sú podporné materiály v priebehu školenia, konzultácie,
obed a občerstvenie počas letnej časti. 

Prihlasovanie je otvorené do 24. júla 2022 prostredníctvom formulára TU

 

pdco logoLetnú školu service learningu môžeme organizovať aj vďaka spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je garantom celého akreditovaného vzdelávania.

 

 

 

Vzdelávaj sa - pomôž - zaži!

Otvárame II. turnus vzdelávaco-dobrovoľníckeho projektu LINK Academy - prihlasujte sa do 29. apríla 2022

Cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s organizáciou LINK CoWorking, je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí. Vzdelávacia časť obsahuje 5 workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní.

Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, v ktorých budú dobrovoľníčiť v partnerských organizáciách z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní, počas letných mesiacov.

V II. turnuse je v ponuke dobrovoľníctvo v Združení Slatinka, DD a DSS Senium, ale aj priamo v Centre dobrovoľníctva

Projekt LINK Academy je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj absolventom, LINK Academy IIabsolventkám alebo iným mladým ľuďom do 30 rokov. Účasť v projekte je bezplatná. 

Počas celého trvania projektu budú mať účastníci a účastníčky možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prihlasujte sa do projektu prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 29.4.2022.

POZNÁME VÝSLEDKY NÁRODNÉHO OCEŇOVANIA SRDCE NA DLANI 2021

Na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani bolo naprieč Slovenskom nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. Nominácie do celoslovenského podujatia postúpili z krajských úrovní. Nezávislé krajské hodnotiace komisie z jednotlivých krajských dobrovoľníckych centier posunuli 43 najsilnejších príbehov dobra na celoslovenské ocenenie. Spolu s tromi priamymi nomináciami ich bolo spolu 46.  275286907 4896672240449859 7840494356590642349 n

Za Banskobystrický kraj  sa medzi nominácie dostali manželia Feikovci z  OZ Vydra, Miriam Duľová a Kristína Maková v kategórii koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok, organizácia Stefani n.o. zo Žarnovice, organizácia ADRA a jej dobrovoľnícky tábor v DSS Pohorelská Maša, Štefan Masič z Domka-združenie saleziánskej mládeže a Laura ,združenie mladých, Miriam Cverenkárová z Bátor Tábor, ďalej v kategóori dobrovoľnícky projekt boli nominované BanskoŠtiavnické tajchy - záchrana a sprietočnenie Hornosiglisbergského zberného jarku. Na národnú úroveň boli posunutí aj Tlmočníci na covidovom pracovisku na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU v Banskej Bystrici.

Zasadnutie hodnotiacej komisie prebehlo 9. marca 2022.

Záznam z podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani, ktoré sa konalo 5.4.2022, si môžete pozrieť TU.

Čítať ďalej...

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube