Systémové upozornění
Hlavní informace

cd titulka

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú.  Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva v regióne.

Poslaním CD je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať potenciál ľudí a zlepšovať kvalitu života.

Snažíme sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou života ľudí v banskobystrickom kraji/regióne.


Ciele Centra dobrovoľníctva: 

 • Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo
 • Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
 • Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
 • Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
 • Vytvárať dobrovoľnícke príležitosti


Medzi naše hlavné aktivity patrí: 

 • Servis dobrovoľníctva
 • Propagácia dobrovoľníctva
 • Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
 • Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže
 • Realizácia vlastných programov a projektov
 • Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia
 • Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva
 • Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani

 

 

Centrum dobrovoľníctva je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

 

Dokumenty Centra dobrovoľníctva.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube