Systémové upozornění
Hlavní informace

Alternativa - Centrum nezávislého života n. o.

O organizácii

Alternativa - Centrum nezávislého života n. o.
50189786
Sokolská č. 12, 984 01 Lučenec
alternativa.no@gmail.com
0948 629 621
Nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti a) poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti b) tvorby, ochrany, obnovy duchovných hodnôt c) ochrany ľudských práv a základných slobôd d) vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry e) služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
štandardy kvality

 

Ohodnoťte vašu skúsenosť s touto organizáciou.

Váš komentár môže pomôcť ďalším dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam pri ich rozhodovaní.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube