Systémové upozornění
Hlavní informace

V rokoch 2020-2022  spolupracujeme s organizáciami YMCA Revúca a YMCA Praha na projekte Tvorba systému rozvoja dobrovoľníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia, špecificky z rómskych komunít.

Cieľom projektu je vytvoriť inovatívny a doteraz absentujúci spôsob tvorby programov pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt je zameraný    na hľadanie účinných faktorov vo vzdelávaní a formovaní ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich praktickú aplikáciu, overenie a tvorbu inovatívnych metodík. Týmto spôsobom a teda podporou a na mieru našitým formovaním je možné vyvádzať ich zo vzorcov mentality generačnej chudoby a zmeniť ich postoj pasívneho prijímania pomoci v snahu stať sa aktívnym článkom občianskej spoločnosti.

Koordinátorom projektu je organizácia YMCA Revúca, ktorá aktívne pracuje s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami zo sociálne znevýhodneného prostredia v Jelšave. Na projekte okrem Centra dobrovoľníctva spolupracuje aj YMCA Praha. Naše Centrum dobrovoľníctva sa v projekte spolupodieľa na tvorbe vzdelávania zameraného na špecifické potreby dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo SZP, hodnotení prínosov typických vzdelávacích tréningov pre sociálne znevýhodnených dobrovoľníkov a na ich základe na tvorbe metodiky Sprievodcu práce s dobrovoľníkmi/čkami zo SZP a Cvičebného materiálu pre dobrovoľníkov/čky.

Projekt prebieha do júla 2022. Okrem práce na výstupoch realizujeme niekoľko vzdelávaní pre dobrovoľníkov/čky zo zapojených organizácií zo Slovenska a Čiech a v závere pripravujeme v Bratislave konferenciu zameranú na prezentáciu výstupov pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi/čkami zo znevýhodneného prostredia. 

loga v rade

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube